Konzultace – Celostní medicína, Psychosomatika

  • nalezení příčiny fyzického či psychického problému, bloku
  • nalezení vhodné přírodní léčby
  • vedení klienta při práci na sobě samém, na své sebelásce, lásce k druhým
  • konzultace na základě předchozích lékařských vyšetřeních

Důležité upozornění: Nedoporučuji vynechat léky nebo lékařem doporučené léčebné postupy. Jsem toho názoru, že je vhodné skloubit jak přírodní, tak klasickou medicínu k dosažení toho nejlepšího výsledku.